Hệ thống xử lý nước thải của dệt may

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quá trình nhuộm cho nên vì vậy nước thải thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ xử lý của một số trong những Công Ty điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể công trình xây dựng đơn vị chức năng thứ nhất của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải. phần đông những khối hệ thống xử lý được khảo sát đều không có công đoạn khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận cho nên chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra phần nhiều đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-chim-tsurumi-80b21.5-t371-2182

Tùy thuộc vào vị trí của những nhà máy sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ xử lý áp dụng thay đổi để phân phối với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được vận dụng đối với các xí nghiệp này là hóa lý kết phù hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, mặc dù thế hầu nước thải sau xử lý hết đều không đã đạt được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với những xí nghiệp dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những xí nghiệp nằm bên phía ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước ta TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối kết hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tiên tiến tương đối thông dụng đang rất được vận dụng tại phần lớn tại những xí nghiệp sản xuất dệt may.

công nghệ xử lý nước thải tương xứng đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều cách thức khác nhau, mỗi phương pháp đạt một công dụng nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm và độc hại khớp ứng. công nghệ tiên tiến xử lý nước thải được áp dụng nhằm mục đích vô hiệu hóa những thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

>> tìm hiểu http://sieuthimaybom.vn/bom-tsurumi-series-pn/388

Nước thải dệt nhuộm thông thường sẽ có nhiệt độ cao vì vậy trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như thể công trình xây dựng đơn vị chức năng trước tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước lúc qua những công đoạn tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. riêng với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong quy trình tiến độ sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước quy trình sinh học. tiến độ này có thiết kế để vô hiệu hóa SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. tiến độ sinh học tiếp theo sau gồm có kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho tác dụng cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và tiến trình sinh học hiếu khí được áp dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

giai đoạn sinh học nhằm mục đích loại bỏ những thành phần ô nhiễm ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được vận dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. tiến trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để các chất ô nhiễm và độc hại còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

riêng với nguồn nguyên liệu là cotton, công nghệ xử lý Ngược lại với nhiên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là tiến trình sinh học trước giai đoạn hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tương tự như trên với áp dụng giai đoạn (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá sâu xa (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến trình keo tụ/tạo bông phối kết hợp sinh học hay Ngược lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

>> xem thêm http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-thai-cong-suat-lon-250b475-t371-2449

Bùn phát sinh từ tiến độ keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có tác dụng xử lý.